Nhấn để phim mới được upload nhanh hơn!

Đấu Trường Sát Thủ Thuyết Minh - The Big Brawl Thuyết Minh (1980)

- Server PHIMVÀNG 1 2 3 4 5 6 7-End

- Server DREAM 1 2 3 4 5 6 7-End

- Server VIP 1 2 3 4 5 6 7-End