Send Message

Quỷ Cũng Phải Động Lòng - The Vampire Who Admires Me

HD Phụ đề 92 phút

Đạo diễn:

Diễn viên:

Thể loại: Hài Hước

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất:

Năm sản xuất: 0

Xem phim Download

Tập: 1 2 3 4 5 6 7

Comments • 0

    <p> <b>Macy v&agrave; Bibi l&agrave; 2 trong số những người mẫu trẻ đồng &yacute; tham gia 1 hợp đồng quảng c&aacute;o c&oacute; t&ecirc;n &quot; Tuổi Trẻ v&agrave; C&aacute;i Chết&quot; , đạo diễn y&ecirc;u cầu sẽ quay h&igrave;nh tại ng&ocirc;i nh&agrave; tổ ti&ecirc;n của &ocirc;ng chủ King, nằm ở h&ograve;n đảo c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; East Dragon. C&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i trẻ qu&aacute; mải m&ecirc; quay h&igrave;nh v&agrave; tổ chức tiệc t&ugrave;ng m&agrave; đ&acirc;u biết rằng đang c&oacute; một mối nguy hiểm r&igrave;nh rập quanh họ.<br /> <br /> &Ocirc;ng cố nội của gia đ&igrave;nh sếp King l&agrave; 1 ma c&agrave; rồng kh&aacute;t m&aacute;u, hiện đang được giam giữ tr&ecirc;n h&ograve;n đảo, ch&iacute;nh sự huy&ecirc;n n&aacute;o của c&aacute;c n&agrave;ng đ&atilde; l&agrave;m con ma tỉnh giấc m&agrave; đi kiếm ăn.<br /> <br /> Từ 3 người bị cắn v&agrave; biến th&agrave;nh ma c&agrave; rồng, lần lượt số ma c&agrave; rồng tr&ecirc;n h&ograve;n đảo tăng l&ecirc;n. Liệu c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i trẻ c&oacute; t&igrave;m được đường tho&aacute;t th&acirc;n khi bị săn đuổi bởi những con ma c&agrave; rồng tr&ecirc;n 1 h&ograve;n đảo c&aacute;ch biệt với b&ecirc;n ngo&agrave;i. L&agrave; phim kinh dị nhưng được pha trộn c&aacute;c t&igrave;nh huống h&agrave;i hước đặc trưng của đạo diễn Chien c&ugrave;ng c&aacute;c b&oacute;ng hồng quyến rũ chắc chắn sẽ l&ocirc;i cuốn được nhiều kh&aacute;n giả.</b></p>
    M88