Send Message

Lệnh Xóa Sổ (2011)

(2011)

HD Phụ đề 95 phút

Đạo diễn: Đỗ Quang Minh

Diễn viên: Nguyễn Chánh Tín, Trần Kim Hoàng, Hoàng Phúc, Tuấn Hưng, Phi Thanh Vân

Thể loại: Hành Động

Quốc gia: Việt Nam

Nhà sản xuất: BHD

Năm sản xuất: 2011

Xem phim Download

Tập: 1 2

Comments • 0

    <p> &ldquo;Lệnh x&oacute;a sổ&rdquo; đề cập đến những tệ nạn x&atilde; hội hiện nay như: đua xe, c&aacute; độ, cờ bạc, ma t&uacute;y&hellip; Phim xoay quanh một băng nh&oacute;m tội phạm, đứng đầu l&agrave; t&ecirc;n tr&ugrave;m ma t&uacute;y m&agrave; giới giang hồ t&ocirc;n xưng l&agrave; &ldquo;đại ca Trần&rdquo; (Nguyễn Ch&aacute;nh T&iacute;n đ&oacute;ng). Dưới trướng của Đại ca Trần c&oacute; kh&aacute; nhiều thuộc hạ, trong đ&oacute; c&oacute; Ho&agrave;ng (Trần Kim Ho&agrave;ng đ&oacute;ng), Nhật (Tuấn Hưng đ&oacute;ng), Thụy (Vĩnh Thụy), Qu&aacute;ch (Duy Nh&acirc;n), &Aacute;nh (Phi Thanh V&acirc;n), David (David Phạm), Yuki (Yuki L&ecirc;), Maria (Đinh Phương &Aacute;nh)&hellip;</p> <p style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-family: times new roman,times,serif; text-align: left;"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">Ho&agrave;ng vốn xuất th&acirc;n l&agrave; một thanh ni&ecirc;n giỏi v&otilde;, gia nhập băng nh&oacute;m của đại ca Trần, l&agrave;m nhiệm vụ bảo k&ecirc; c&aacute;c s&ograve;ng bạc v&agrave; g&agrave;i độ đua xe- như một c&aacute;ch mưu sinh v&agrave; lập th&acirc;n. Anh cũng l&agrave; thuộc hạ th&acirc;n t&iacute;n của đại ca Trần, được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhi&ecirc;n, trong một cuộc đua xe, Ho&agrave;ng bị cảnh s&aacute;t v&acirc;y bắt. C&ugrave;ng bị bắt với Ho&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; Hải (Ho&agrave;ng Ph&uacute;c đ&oacute;ng) - một tay đua b&iacute; ẩn.</span></p> <p style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-family: times new roman,times,serif; text-align: center;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span><img alt="" src="http://chaobuoisang.net/images/stores/2011/02/07/lenh-xoa-so-chuan-bi-cong-pha-cac-rap-chaobuoisang.net-2089939329_Lenh_Xoa_So_05012011_%282%29_copy.jpg" style="height: auto; width: 450px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(168, 168, 168); text-align: center;" /><span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-family: times new roman,times,serif; text-align: left;"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">Sau khi ra t&ugrave;, Ho&agrave;ng quyết t&acirc;m xa l&aacute;nh băng nh&oacute;m để l&agrave;m lại cuộc đời. Ho&agrave;ng xin v&agrave;o l&agrave;m cho gara sửa xe của &ocirc;ng chủ Linh (Minh Nh&iacute; đ&oacute;ng). Nhưng con đường ho&agrave;n lương kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng, khi điều đ&oacute; cũng đồng nghĩa l&agrave; anh phải đối mặt với&ldquo;Lệnh x&oacute;a sổ&rdquo; của băng nh&oacute;m, bởi sự từ bỏ một &ldquo;luật chơi&rdquo; bất di bất dịch n&agrave;y của thế- giới- ngầm. Theo lệnh của đại ca Trần, băng nh&oacute;m do Nhật cầm đầu đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng th&agrave;nh lập một đội s&aacute;t thủ để &ldquo;t&igrave;m v&agrave; diệt&rdquo; Ho&agrave;ng.</span></p> <p style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-family: times new roman,times,serif; text-align: center;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span><img alt="" src="http://chaobuoisang.net/images/stores/2011/02/07/lenh-xoa-so-chuan-bi-cong-pha-cac-rap-chaobuoisang.net-4130320522_Lenh_Xoa_So_05012011_%283%29_copy.jpg" style="height: auto; width: 450px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(168, 168, 168); text-align: center;" /><span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-family: times new roman,times,serif; text-align: left;"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">Ai cũng c&oacute; một lựa chọn, một nghĩa vụ cần phải thực thi, một sứ mệnh cần phải được theo đuổi v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh, bất kể v&igrave; l&yacute; do g&igrave; trong đời. Họ đ&atilde; l&agrave;m điều đ&oacute; như thế n&agrave;o, phải đối mặt với nhiều t&acirc;m trạng ngổn ngang ra sao? Tất cả sẽ chỉ được &ldquo;v&eacute;n m&agrave;n b&iacute; mật&rdquo; dần dần, kể từ sau khi&ldquo;Lệnh x&oacute;a sổ&rdquo; được ban h&agrave;nh&hellip;</span></p>