Send Message

Kỳ Tích - Jackie Chan, Lưu Tùng Nhân

HD Phụ đề 91 phút

Đạo diễn:

Diễn viên: Thành Long, Anita Mui, Ah Lei Gua, Chun Hsiang Ko

Thể loại: Hành Động

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất: Golden Harvest Company

Năm sản xuất: 0

Xem phim Download

Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments • 0

    <p> Th&agrave;nh Long v&agrave;o vai của một thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n người đ&atilde; cứu được con trai của một t&ecirc;m tr&ugrave;m băng đảng v&agrave; sau đ&oacute; anh trở th&agrave;nh đầu lĩnh của băng nh&oacute;m n&agrave;y. Anh v&agrave; c&ocirc; ca sĩ hộp đ&ecirc;m của băng đảng c&ugrave;ng c&oacute; những nghĩa cử tốt d&agrave;nh cho b&agrave; l&atilde;o b&aacute;n hoa hồng khi con g&aacute;i b&agrave; đến thăm trong khi cuộc chiến giữa c&aacute;c băng nh&oacute;m đối nghịch đang trở n&ecirc;n gay gắt...</p>